1. Objednávanie tovaru, zákaznícky účet

Zmluvný vzťah zákazníka a predávajúceho vzniká objednaním tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.carpera.sk.

Predávajúci: Rybárske potreby CarpEra, Jozef Slaninka, M. Nmecovej 2088/3A, 082 21 Veľký Šariš, zapísaný na Okresnom úrade v Prešove, číslo živn. registra: 707-9555, IČO: 41751973, IČ DPH: SK1021024345, email: info@carpera.sk, pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.carpera.sk.

Objednať tovar v obchode www.carpera.sk je možné:

- online bez registrácie - počas objednávania tovaru poskytnete údaje v nevyhnutnom rozsahu pre vybavenie a doručenie objednávky

- online s registráciou - počas objednávania tovaru môže vytvoriť zákaznícky účet a využívať výhody registrácie

- telefonicky a e-mailom (kontakt) 

Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

2. Cena tovaru a zľavy

Cena každého predávaného produktu je uvedená vo výpise produktov a na stránkach s detailom produktu. Zobrazené ceny sú konečné, vrátane DPH.

Akciové ceny platia do vypredania zásob alebo do odvolania, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

3. Podmienky dodania, platba za tovar a doručenie

Dostupnosť ponúkaného tovaru je individuálna. Tovar skladom odosielame ihneď. Ak je konkrétny tovar vypredaný alebo sa nachádza na externom sklade, doba dodania sa môže predlžiť. O tejto skutočnosti Vás budeme informovať v najkratšom možnom čase po prijatí objednávky.

Doba doručenia tovaru zákazníkovi po expedovaní zásielky závisí od konkrétneho dopravcu. Náklady na dopravu závisia od celkovej hodnoty objednávky prípadne hmotnosti produktu a spôsobu dopravy.

Doba doručenia:

- Slovenská pošta - Balík 1. triedy: 2 dni po odoslaní zásielky.

- Kuriérska služba DPD: nasledujúci pracovný deň po odoslaní zásielky.

Cena doručenia

Slovenská pošta:

- do 40€ celkovej hodnoty nákupu zaplatíte za doručenie 3,90€

- nad 40€ celkovej hodnoty nákupu je doručenie zadarmo.

Kuriérska služba DPD:

- do 40€ celkovej hodnoty nákupu zaplatíte za doručenie 6€

- nad 40€ celkovej hodnoty nákupu je doručenie zadarmo.

Nadrozmerný tovar (napr. udice, bivaky, lehátka, ...), tovar s hmotnosťou nad 15 kg a tovar vysokej hodnoty doručujeme výhradne Kuriérskou službou DPD. Za tovar môžete zaplatiť bankovým prevodom na náš účet, dobierkou pri preberaní zásielky od dopravcu a v hotovosti pri osobnom odbere. Pri platbe prevodom Vám zasielame tovar až po pripísaní úhrady na náš účet.

Pri produktoch s hodnotou nad 350€ je v určitých prípadoch potrebné zaplatiť zálohu na tovar, aby sa overil skutočný záujem zákazníka o tovar. Výška zálohy bude dohodnutá telefonicky alebo e-mailom.

4. Storno objednávky

Objednávku môžete stornovať telefonicky na telefónnom čísle: +421 907 846 434 alebo na emailovú adresu: info@carpera.sk a do chvíle, pokiaľ Vás naši zamestnanci nebudú informovať o odoslaní Vašej objednávky na Vami uvedenú adresu.

5. Odstúpenie od objednávky

Kupujúci ma v súlade s platnými zákonmi právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote do 14 dní od dátumu prevzatia. V tejto lehote musí kupujúci odoslať odstúpenie od zmluvy predávajúcemu. Kupujúci následne vráti tovar predávajúcemu do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy na vlastné náklady. Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze v lehote 14 dní od odstúpenia kupujúceho od zmluvy, najskôr ale v okamihu prevzatia vráteného tovaru predávajúcim alebo ak kupujúci preukáže, že vrátenie tovaru odoslal predávajúcemu. Kupujúci má okrem kúpnej ceny tovaru právo na vrátanie nákladov súvisiacich s dopravou tovaru, ktorý predávajúcemu uhradil, najviac však vo výške ceny najlacnejšej ponúkanej dopravy predávajúceho.

Samotné náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu hradí kupujúci sám, bez nároku na uhradenie sumy spojenej s prepravou vráteného tovaru k predávajúcemu!

Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať poštou na adresu: Rybárske potreby CarpEra, Prostejovská 111, 090 01 Prešov alebo emailom na emailovú adresu: info@carpera.sk. Kupujúci môže využiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý si môže stiahnuť TU.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže byť zamietnuté ak:

- kupujúci neodoslal tovar späť pred uplynutím 14 dní odo dňa keď oznámil, že odstupuje od tejto zmluvy

- sa jedná o dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, kde kupujúci porušil ich originálny obal

- tovar bol dodaný v uzavretom obale a kupujúcim bolo po dodaní z obalu vybratý a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť

- bol tovar upravený podľa priania kupujúceho

- tovar podlieha skaze

- je kupujúci podnikateľom alebo právnickou osobou.

Nárok na náhradu škody spôsobenej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne zaplatiť naproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Zákonné podmienky odstúpenia od objednávky

6. Reklamácie

Pri doručení prosím skontrolujte balík. Pri viditeľnom poškodení balíka máte právo odmietnuť preberanie zásielky. Prosíme kontaktujte nás pre dojednanie ďalšieho postupu. Po rozbalení balíka skontrolujte tovar v prípade zistení akýchkoľvek nedostatkov nás bezodkladne kontaktujte nás pre dojednanie ďalšieho postupu. Na zakúpený tovar sa vzťahuje zákonná dĺžka záručnej doby 24 mesiacov s výnimkou produktov, pri ktorých je stanovený dátum spotreby. Pri zistení chyby počas záručnej doby už tovar nepoužívajte, bezodkladne nás informujte a zašlite produkt s pôvodným príslušenstvom, na adresu predajcu spolu s kópiou dokladu o nákupe. V sprievodnom liste opíšte aké závady boli u zakúpeného tovaru zistené. Prosíme uviesť aj kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo) a číslo účtu pre účely vybavenia reklamácie.

Podľa Občianskeho zákonníka:

- Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

- Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti , ak týmto predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

- Predávajúci môže vady namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažnosti v používaní.

- Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne používať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre vady po oprave vec riadne používať.

- Ak ide o iné neodstrániteľne vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Chybný tovar zasielajte na adresu Rybárske Potreby CarpEra, Prostejovská 111, 08001 Prešov. Balíky poslané na dobierku nebudú prebrané. Predajca rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia vadného produktu, a vyrozumie o tom zákazníka e-mailom, písomne alebo telefonicky. Reklamácia sa vybavuje bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Predajca zašle kupujúcemu vyjadrenie písomne súčasne s reklamovaným tovarom, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania tovaru, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania a neodbornej montáže produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami, chybnou manipuláciou a mechanickým poškodením. Na závady tohto charakteru sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

7. Ochrana osobných údajov

Ďakujeme Vám za dôveru, a zaväzujeme sa, že budeme chrániť Vami poskytnuté dáta, ktoré museli byť uvedené pri objednávaní tovaru. Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Všetky údaje získané od zákazníkov používame len pre internú potrebu a neposkytujeme ich tretím osobám. Výnimku predstavujú dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytnuté v takom rozsahu, aký je nevyhnutný pre doručenie tovaru.

Zoznam získavaných údajov počas nákupu alebo registrácie: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

- Vaše údaje uchovávame v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu

- Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám s výnimkou dopravcov, a to len v minimálnom rozsahu potrebnom na doručenie zásielky.

- Pracovníci boli poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s Vašimi údajmi.

V prípade, ak ste si vytvorili zákaznícky účet, svoje údaje môžete kedykoľvek skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke v časti Môj účet. O vymazanie Vašich osobných údajov z našej databázy môžete kedykoľvek písomne požiadať, Vaše údaje vymažeme z databázy do 30 dní od prijatia požiadavky.

Zákonné podmienky ochrany osobných údajov

8. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu

Vážení zákazníci, dňa 1. februára 2016 sa stal platným zákon 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého prípadne spory, ktoré vzniknú medzi predajcom a spotrebiteľom sa vždy pokúsime ako predajca s Vami riadne prejednať a vyriešiť k spokojnosti oboch strán na základe Vášho oznámenia o nespokojnosti z Vašej strany na emailovú adresu: info@carpera.sk. Ak sa ale nepodarí uspokojiť Vaše nároky a vznikne medzi predajcom a spotrebiteľom spor, máte právo na tzv. alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy o predaji tovaru alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb. Na riešenie spotrebiteľského sporu týkajúceho sa predaja tovaru alebo poskytovania služieb našou spoločnosťou je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia - www.soi.sk , na ktorú sa môžete obrátiť ohľadom akéhokoľvek spotrebiteľského sporu. Na jej internetovej adrese - http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi je k dispozícii formulár pre podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu. Slovenská obchodná inšpekcia rieši spory bezodplatne, náklady spojené s alternatívnym riešením spotrebiteľských sporov si strany nesú samy. Ďalej môže byť príslušným aj iný subjekt určený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ministerstvo vedie zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na svojich internetových stránkach - http://www.mhsr.sk.

Na podanie návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporov a na získanie informácie o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (vrátane cezhraničných sporov) u tovaru zakúpeného cez internet môžete využiť aj túto webovú stránku:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína na návrh spotrebiteľa u SOI (prípadne inej poverenej osoby). K návrhu sa prikladá doklad o skutočnosti, že sa spotrebiteľovi nepodarilo spor vyriešiť priamo (napr. korešpondencia a pod.) a tiež písomnosti potvrdzujúce uvádzané skutočnosti, ak sú k dispozícii. Návrh možno podať najme písomne, ústne do zápisnice alebo elektronicky prostredníctvom emailu: ars@soi.sk. Spotrebiteľ môže podať návrh u SOI alebo iného povereného subjektu najneskôr do jedného roka od vtedy keď uplatnil svoje právo , ktoré je predmetom sporu u predávajúceho prvý krát (napr. odstúpenie od zmluvy/ reklamácia). Ak sa spotrebiteľský spor nevyrieši alternatívne, môžete sa obrátiť na súd.

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 051/ 7721 597 
fax. č.: 051/ 7721 596 
e-mail: pr@soi.sk

Odoslaním objednávky prehlasujete, že pred jej vyplnením ste prečítali tieto obchodné podmienky a s nimi súhlasíte.

Práva kupujúceho vo vzťahu k predajcovi vyplývajú zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z." v znení neskorších zákonných úprav, "Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a "Zákona č.22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platom znení".

Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.